من نحن

[us_separator size=”small”]
[us_image image=”256″ size=”full” align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2210%25%22%2C%22margin-right%22%3A%2210%25%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%2225px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22rgba%2839%2C113%2C204%2C0.8%29%22%7D%7D”]

TeleSham مؤسسة تجارية للاتصالات و الهواتف توفر لكم افضل عروض شرائح الاتصال والانترنت (المفتوح و المنزلي) بالاضافة لتشكيلات متنوعة من عروض الهواتف بجميع الفئات والانواع ( رضى عملائنا غايتنا الأولى ) .

[us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”far|envelope” size=”1.4rem” iconpos=”left” title=”Contact@telesham.com” title_tag=”div” link=”url:mailto%3ATelesham%40Gmx.de” alignment=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-weight%22%3A%22700%22%2C%22font-size%22%3A%221.3rem%22%2C%22line-height%22%3A%221.2%22%7D%7D”][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”far|phone” size=”1.4rem” iconpos=”left” title=”49.1577.5555256+” title_tag=”div” link=”url:https%3A%2F%2Fwa.me%2F%2B4915775555256|title:%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8|target:_blank” alignment=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_alt_content_heading%22%2C%22font-weight%22%3A%22700%22%2C%22font-size%22%3A%221.3rem%22%2C%22line-height%22%3A%221.2%22%7D%7D”][/us_iconbox][us_separator][us_socials items=”%5B%7B%22type%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTelesham.de%2F%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22%23999999%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22whatsapp%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwa.me%2F%2B4915775555256%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22_content_faded%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22instagram%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftelesham.de%2F%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22%23999999%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTeleshamDe%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22_content_faded%22%7D%5D” icons_color=”text” shape=”circle” style=”solid” gap=”0.1em” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%7D”]
[us_image image=”256″ size=”us_150_150″ align=”center” animate=”afc”][us_vwrapper valign=”middle” inner_items_gap=”0″]

TeleSham مؤسسة تجارية للاتصالات و الهواتف توفر لكم افضل عروض شرائح الاتصال والانترنت (المفتوح و المنزلي) بالاضافة لتشكيلات متنوعة من عروض الهواتف بجميع الفئات والانواع ( رضى عملائنا غايتنا الأولى ) .

[us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”far|envelope” size=”1.4rem” iconpos=”left” title=”Contact@telesham.com” title_tag=”div” link=”url:mailto%3ATelesham%40Gmx.de” alignment=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-weight%22%3A%22700%22%2C%22font-size%22%3A%221.2rem%22%2C%22line-height%22%3A%221.2%22%7D%7D”][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”far|phone” size=”1.4rem” iconpos=”left” title=”49.1577.5555256+” title_tag=”div” link=”url:%23|title:%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8|target:_blank” alignment=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_alt_content_heading%22%7D%7D”][/us_iconbox][/us_vwrapper][us_socials items=”%5B%7B%22type%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTelesham.de%2F%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22%23999999%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22whatsapp%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwa.me%2F%2B4915775555256%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22_content_faded%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22instagram%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftelesham.de%2F%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22%23999999%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTeleshamDe%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22_content_faded%22%7D%5D” icons_color=”text” shape=”circle” style=”solid” gap=”0.1em” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%7D”]
[us_separator][us_btn label=”تصفح عروضنا الان” link=”url:https%3A%2F%2Ftelesham.com%2Four-works%2F|title:%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%B1″ align=”center” icon=”fas|store-alt” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2219px%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2219px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2216px%22%7D%7D”][us_separator]